Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till rådets direktiv om begränsning av utsläppen av kväveoxider från civila jetmotordrivna underljudsflygplan"