Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om begrænsning af nitrogenoxidemissionerne (NOx) fra civile subsoniske jetfly«