Aprile TITJUR Domstolens Dom af 17. november 1998. # Aprile Srl, under konkurs, mod Amministrazione delle Finanze dello Stato. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Giudice conciliatore di Milano - Italien. # Afgifter med tilsvarende virkning - Tilbagesøgning af beløb erlagt i urigtig formening om skyld - Nationale processuelle frister. # Sag C-228/96.