/* */

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om bekæmpelse af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith