97/112/EF: Kommissionens Beslutning af 22. januar 1997 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med vegetativt formeringsmateriale af vin, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 68/193/EØF