SPØRGSMÅL nr. 24 (H-0052/98) af Paul RÜBIG til Rådet. Kriminalitet i Bruxelles