Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1705/1999 af 30. juli 1999 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I (EFT L 201 af 31.7.1999)