Kommissionens forordning (EF) Nr. 2097/97 af 24. oktober 1997 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande