Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning i Associeringsrådet vedrørende Republikken Litauens associering med Fællesskabets programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (1998-2002)