Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Nice)#Femte Del: Fællesskabets institutioner#Afsnit 1: Bestemmelser vedrørende institutionerne#Kapitel 1: Institutionerne#4. Afdeling: Domstolen#Artikel 236#Artikel 179 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)#Artikel 179 - EØF Traktaten