/* */

TITJUR Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 30. april 1999. # Pescados Congelados Jogamar SL mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Passivitetssøgsmål - Afvisning. # Sag T-311/97. Pescados Congelados Jogamar mod Kommissionen