Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1102/96 af 19. juni 1996 om ændring af forordning (EF) nr. 1474/95 og om fastsættelse af de disponible mængder for ansøgninger, der indgives fra den 15. maj 1996 (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 146 af 20. juni 1996)