SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 462/99 af Peter SKINNER Eksport af farligt affald i form af forældede skibe