DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) af 18. december 1997 i sag C-263/96, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien (Traktatbrud - direktiv 89/106/EØF - byggevarer)