Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3089/95 om fordeling for 1996 mellem medlemsstaterne af fangstkvoter for fartøjer, der udøver fiskeri i polske farvande