KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 728/96 af 23. april 1996 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i april 1996 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik