Anden rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa- Parlamentet om hvor langt man er kommet med liberaliseringen af markedet