Kommissionens forordning (EF) nr. 1746/98 af 6. august 1998 om åbning af en licitation over restitutionen eller afgiften ved udførsel af rug til alle tredjelande