KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1225/97 af 30. juni 1997 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren