KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 160/98 af 22. januar 1998 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2506/97 omhandlede licitation