Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/1999 af 30. juni 1999 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om udstedelse af importrettigheder for kalve på ikke over 80 kg i henhold til forordning (EF) nr. 1128/1999 kan imødekommes