Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2198 al Comisiei din 22 decembrie 2020 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1628 privind introducerea unei supravegheri retrospective la nivelul Uniunii a importurilor de etanol obținut din surse regenerabile destinat utilizării drept combustibil