Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2198 2020 m. gruodžio 22 d. kuriuo ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1628, kuriuo nustatoma retrospektyvi iš atsinaujinančių išteklių gaminamo kurui skirto etanolio importo Sąjungos priežiūra