Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2198, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, unionin jälkikäteisvalvonnan käyttöön ottamisesta polttoaineena käytettävän uusiutuvan etanolin tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/1628 oikaisemisesta