Rechtssache C-24/19: Vorabentscheidungsersuchen des Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgien), eingereicht am 15. Januar 2019 – A, B, C, D, E/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen