MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Konsulær beskyttelse af unionsborgere: Status og perspektiver