Asia T-781/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.1.2016 – TVR Automotive v. SMHV – Cardoni (TVR ENGINEERING) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TVR ENGINEERING rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aiempi yhteisön kuviomerkki TVR — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)