SPØRGSMÅL nr. 17 (H-0447/96) af Anita POLLACK til Rådet. Den eventuelle handelskrig mellem Italien og USA