97/647/EF: Kommissionens beslutning af 9. september 1997 om et foreløbigt testprogram for diagnosticering, påvisning og identifikation af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith i kartofler