Kommissionens forordning (EF) nr. 1398/96 af 18. juli 1996 om fastsættelse for produktionsåret 1996/97 af den minimumspris, der skal betales producenterne for tomater, samt af producentstøtten for produkter forarbejdet på basis af tomater