Berigtigelse til ændringer i procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 103 af 19. april 1997)