Rådets konklusioner af 27. september 1999 om resultaterne af den offentlige høring om grønbogen om konvergens (navnlig aspekterne vedrørende mediesektoren og den audiovisuelle sektor)