SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2319/97 af Leonie van BLADEL til Rådet. International kriminalitetsbekæmpelse og kontrol af EU's ydre grænser med hensyn til det surinamske narkotikakartels transport af kokain via Nederlandene