SPØRGSMÅL nr. 39 (H-0711/98) af Richard HOWITT til Rådet. Bevillinger til handicapformål