Beslutning om meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om regionalpolitikken og konkurrencepolitikken (K(98)0673 - C4-0247/98)