KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 470/98 af 27. februar 1998 om bud for udførsel af sleben rundkornet ris til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2098/97 omhandlede licitation