Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2283/1999 af 28. oktober 1999 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (EFT L 279 af 29.10.1999)