BERIGTIGELSE TIL :# KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 387/96 af 1. marts 1996 om ændring af forordning (EØF) nr. 2698/93 og (EF) nr. 1590/94 og om fastsættelse af de mængder, der er til rådighed i svinekødssektoren for perioden fra den 1. april til den 30. juni 1996 i forbindelse med de EF-toldkontingenter, der er fastsat i Europaaftalerne, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3066/95