TITJUR Forslag til afgørelse fra generaladvokat Léger fremsat den 28. oktober 1999. # Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik. # Traktatbrud - Forurening af vandmiljøet - Pligt til at fastlægge programmer med henblik på at formindske forureningen med visse farlige stoffer - Manglende gennemførelse af direktiv 76/464/EØF. # Sag C-384/97. Kommissionen mod Grækenland