2000/167/EF: Kommissionens beslutning af 22. december 1999 om godkendelse af et finsk støtteprogram til gennemførelse af især artikel 141 i akten vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (meddelt under nummer K(1999) 5200) (Kun den finske og den svenske udgave er autentisk)