Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 25. juni 1998. # Beside BV og I.M. Besselsen mod Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Raad van State - Nederlandene. # Forvaltning, overførsel og oplagring af husholdningsaffald - Ulovlig overførsel. # Sag C-192/96. Beside og Besselsen TITJUR