Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.6968 – Lufthansa/CAE/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG