Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.6968 – Lufthansa/CAE/JV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP