Kommissionens forordning (EF) nr. 2566/98 af 27. november 1998 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben langkornet ris, der udføres til visse tredjelande