Kommissionens forordning (EF) nr. 2558/1999 af 2. december 1999 om midlertidig fravigelse af visse bestemmelser om udstedelse af eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen for landbrugsprodukter