Afgørelse nr. 4/96 truffet af Associeringsrådet, Associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tjekkiske Republik på den anden side af 27. december 1996 om eksport af visse EKSF-stålprodukter fra Den Tjekkiske Republik til Fællesskabet i perioden fra 1. januar til 31. december 1997 (forlængelse af gyldigheden af den ordning med dobbeltkontrol, der etableredes ved associeringsrådets afgørelse nr. 2/96)