Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 2761/72 af 19. december 1972