Kommissionens forordning (EF) nr. 525/1999 af 10. marts 1999 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker