Rådets afgørelse af 25. januar 1999 om forlængelse af gyldighedsperioden for fælles aktion 98/375/FUSP vedrørende udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Forbundsrepublikken Jugoslavien