Sag C-560/12 P: Appel iværksat den 5. december 2012 af Wam Industriale SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 27. september 2012 i sag T-303/10, Wam Industriale mod Kommissionen PROPCELEX